Generelt om uddannelse

I FDF Lind lægger vi stor vægt på at uddanne ledere og de unge seniorvæbnere og seniorer, så de godt klædt på til mødet med børnene.

Som leder og lederassistent i FDF får du en lang række kompetencer, som du kan bruge gennem hele livet og i din tid i FDF.

Det frivillige arbejde i FDF har også vist sig at fylde godt på sit CV.

Lederassistenter i kredsen

I FDF Lind stræber vi efter at uddanne seniorvæbnere og seniorer, så de er godt klædt på til mødet med børnene, og så de fortsat har lyst til at være en del af FDF.

Vi følger løbende med i hvordan de unge udvikler sig og er opmærksom på hvad de har af muligheder i kredsen, så vi kan give dem den bedst mulige oplevelse samtidig med, at de giver deres viden og erfaring videre til børnene.

Vi værner om de unge, og de er kredsens fremtid. Vi forsøger at give dem det bedst mulige afsæt i livet og i tiden som FDFer.

Hvad koster det at tage på kursus?

Hvis du er aktiv som leder eller lederassistent i FDF Lind, er det gratis at deltage i alle FDFs kurser. Vi får dækket en del af udgifterne af kommunen og resten betaler kredsen selv.

Hvis du er seniorvæbner eller senior, men ikke er aktiv som lederassistent, vil der være en egenbetaling på 500.- for kursusdeltagelse.

7.-8. klasses kursus

7.-8. klasses kurserne arrangeres af landsforbundet, og afholdes forskellige steder i landet i efterårsferien og vinterferien. Kurset er det første uddannelsestilbud der tilbydes unge i FDF.

Det er en introduktion til kursuslivet, hvor du både bliver klogere på FDF og dig selv, samtidig med at kurset forbereder dig på måske at blive lederassistent i kredsen.

Et kursus er lidt som at være på lejr, hvor man også får lov til at lære en masse nyt.

Der er kun et minus - man kan kun deltage på et 7.-8. klassekursus én gang. Det gode er, at du får en oplevelse for livet, og at der er masser af andre kurser i FDF.

Seniorvæbnerkursus på FDFs efterskoler

FDFs Seniorvæbnerkurser arrangeres af FDFs efterskoler og tilbydes til alle unge seniorvæbnere der går i 7. og 8. klasse.

En stor del af programmet foregår i grupper med 10-20 deltagere der er sammen hele kurset. De enkelte grupper er bygget op over forskellige temaer og emner, så der er et bredt udbud at vælge imellem.

På et seniorvæbnerkursus oplever du også det store fællesskab når grupperne samles til fællesaktiviteter.

Deltagerne kommer fra hele landet, så der er ikke blot mulighed for at udvikle sine FDF-færdigheder, men også gode muligheder for at få FDF-venner fra hele landet.

Seniorkursus på Sletten og Vork

FDFs Seniorkurser arrangeres af landsforbundet og tilbydes til alle unge seniorer fra det halvår man fylder 15 år til det halvår man fylder 19 år.

En stor del af programmet foregår i mindre grupper der er sammen hele kurset. De enkelte grupper er bygget op over forskellige temaer og emner, så der er et bredt udbud at vælge imellem.

På et seniorkursus oplever du også det store fællesskab når grupperne samles til fællesaktiviteter.

Deltagerne kommer fra hele landet, så der er ikke blot mulighed for at udvikle sine FDF-færdigheder, men også gode muligheder for at få FDF-venner fra hele landet.

Lederkursus

FDF arrangerer hvert år et lederkursus for alle ledere og bestyrelsesmedlemmer i FDF, der på samme måde som Seniorvæbnerkurserne og Seniorkurserne er bygget op omkring en lang række grupper, der kan vælges imellem.

Landsdel 3’s Lederskole på Hardsyssel Efterskole

FDF Landsdel 3 arrangerer hvert år i den sidste weekend i januar, lederskole der afholdes lokalt på Hardsyssel Efterskole.

Lederskolen er for ledere, bestyrelsesmedlemmer og seniorer i landsdelen.

Specialkurser i FDF

Det vælter med muligheder i FDF, hvor du kan tilegne dig nye kompetencer - til gavn for dig selv, din kreds og masser af børn og unge i FDF.

Du kan finde specialkurser indenfor:

  • Træklatring
  • Sejlads
  • Kano
  • Orkester
  • Tambur
  • Instruktøruddannelsen

Læs mere her.