Hvad er FDF?

Kernen i FDF er fællesskabet, både for børn og for børn og voksne. Det at lege, hygge, grine og tale sammen, og at blive mødt med respekt uanset baggrund, alder eller evner. Vi tror at alle har noget at bidrage med til fællesskabet, og det præger den måde, vi er sammen på.

I FDF møder børn og unge engagerede voksne, der har en holdning til livet. Her er voksne med noget på hjerte. FDF bygger på et kristent livssyn, og vi forsøger at formidle de kristne fortællinger og værdier på en måde, der er relevant for moderne
børn, unge og voksne. Det er værdier som for eksempel tolerance, tilgivelse og næstekærlighed. Det er dog ikke et krav, at man tror på Gud, for at gå til FDF. Det er vigtigt for os, at der både er plads til tro og tvivl.

I FDF vil vi gerne inspirere børn til at tænke kreativt og bruge fantasien. Gennem leg, rollespil og opfinderi udfordrer vi os selv, og den verden vi lever i. Derudover kan de konkrete aktiviteter variere fra kreds til kreds, men musik, leg og friluftsliv udgør ofte den røde tråd. Aktiviteterne i FDF er mangfoldige.

FDF et godt afsæt i livet. Mange FDFere har fået stærke sociale kompetencer i FDF, har lært at tænke ud af boksen, og har sans for at vælge til og fra overfor de vigtige ting i livet. FDF giver børn og unge en ballast og et ståsted at møde verden fra.
FDF møder vi børn og unge med et kristent livs- og menneskesyn, der viser, at vi som mennesker er skabt til fællesskab og er ligeværdige uanset baggrund. Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF er en folkekirkelig børne- og ungdomsorganisation. FDF har 25.000 medlemmer i 350 lokale afdelinger fordelt over hele landet.

Hvem kan blive FDFer og hvornår mødes FDFerne?

I FDF Lind tilbyder vi aktiviteter for alle børn og unge, der er fyldt 2 år, og har lyst til at være med.

Vi laver aktiviteter på hold/klasser/aldersgrupper, som foregår ved ugentlige møder i de enkelte aldersgrupper.

Find mødetider og og tider på holdenes sider.

Hvor mødes FDFerne?

I FDF Lind har vi to grunde, hvor vi som udgangspunkt har vores ugentlige møder. Vi har Kredshuset, der ligger på Indertoften 3 i Lind. Vi har også Grunden, som ligger på Tavlundvej, bagved Helms TMT-Centret.

Udover de ugentlige møder arrangerer vi weekendture flere gange om året, og afholder sommerlejr hver eneste sommer.

Når man bliver ældre, får man mulighed for at komme med på flere fantastiske tilbud som for eksempel Landslejr (hvert femte år), udlandsture, Væbnermesterskabet (i København), Seniorfestival (Kongeådalens Efterskole og flere andre FDF-kurser.

Hvordan bliver jeg FDFer?

Du er altid velkommen til at prøve en aften som FDFer. Alt hvad du skal gøre er at dukke op - kig i programmet, så kan du se, hvor vi er.

Har du spørgsmål, kan du altid kontakte en af kredslederne eller klasselederen på den klasse, hvor du hører til.

Her på hjemmesiden kan du altid finde programmet for hver klasse, samt se hvem der er leder for de enkelte klasser.

Se programmet for din aldersgruppe/klasse.

Hvad koster det at være FDFer?

Et medlemskab af FDF Lind koster 850 kr. om året (fordelt på to rater). Der opkræves altså 425 kr. to gange om året.

Udover medlemsgebyret, vil der være deltagerbetaling for at deltage på weekendture, sommerlejre mm. Dette ligger typisk på ca. 100-150 kr. pr. døgn.

Hvilket udstyr har jeg brug for som FDFer?

I FDF Lind foregår mange af aktiviteterne udenfor, så derfor er det vigtigt, at man altid har tøj med til vejret, så man kan være ude.

FDF-skjorten er FDFernes kendetegn, som viser, at vi er en del af et stort fællesskab. Du kan dog sagtens være en del af FDF og fællesskabet selvom du ikke har investeret i en FDF-skjorte. Når vi skal på weekendture, sommerlejr mm. er der også brug for udstyr som sovepose og liggeunderlag. Se her en standardpakkeliste til en lejrtur jer. (link til den nye side ’Pakkeliste’ kommer)

Der findes flere butikker som man kan købe alt sit udstyr i. Læs mere om det under Praktisk info.

Har du en FDF-skjorte eller andet udstyr, som er blevet for lille, så kan den måske komme videre til en anden og bringe glæde.

Du kan på vores officielle Facebook-side slå et opslag op med en reklame for dit brugte udstyr. Det kan også anbefales at benytte sig af de forskellige klassers Facebook-gruppe, hvis man allerede er medlem i dem.

Hvem er lederne?

I FDF er alle ledere ganske frivillige og arbejder 100% ulønnet. Det kan kun lade sig gøre med hjælp fra forældrene i kredsen, som altid er klar til at give en hånd med når der er brug for det.

Se her hvem der er ledere for de enkelte klasser. http://fdflind.dk/holdene/

Planlægning, tilrettelæggelse og udførelse

Lederne står for at planlægge og udføre aktiviteterne i det daglige arbejde i FDF. Lederne over 18 år har det overordnede ansvar for arbejdet i hver klasse.

Flere hold har tilknyttet lederassistenter, som er seniorvæbnere og seniorer, der brænder for at lege, lære fra sig og arbejde for og med børn og unge.

Kredsledelsen har ansvaret for det daglige arbejde, og har flere opgaver som f. eks. ledermøde og kontakten til bestyrelsen.

Uddannelse fremmer forståelse

Som leder i FDF, tager man del i FDFs lederuddannelse. Disse findes både lokalt i landsdelen og på landsplan i forbundet.

I FDFs landsdel 3 har vi lederskolen hvert år i januar, og på landsplan er der Lederkursus på Det Ny Sletten - også hvert år.

Lederuddannelse giver lederne grundlæggende kompetencer indenfor pædagogik og kristendomskundskab. Lederuddannelse er også med til at give en masse fede idéer som man kan tage med tilbage til det daglige arbejde i kredsen. Læs mere omkring uddannelse i FDF. (link til den ny side ’Uddannelse’ kommer)

Hvem har ansvaret?

Det overordnede ansvar for, at arbejdet i kredsen lever op til FDFs formål, og at der er styr på kredsens økonomi, ligger hos kredsens bestyrelse. Bestyrelsen består af forældrerepræsentanter og repræsentanter fra kredsledelsen, lederne og menighedsrådet.

Forældrehjælp

I FDF Lind, ønsker vi et godt og konstruktivt samarbejde med vores medlemmers forældre. Derfor er det vores håb, at I kommer til os hvis I har viden, I syntes vi skal have , for at jeres børn får det allerbedst i fællesskabet.

Under arrangementer og lejrture, er vi i FDF Lindmeget afhængig af, at forældre, ledere og bestyrelsesmedlemmer yder en aktiv indsats. Som forældrehjælper eller anden hjælper, kan I få indsigt i de aktiviteter vi tilbyder børnene ligesom I også kan få aktiv del i lejrlivet.

Derudover har vi også brug for hjælp til arrangementer som er med til at skabe økonomisk grundlag for kredsens aktiviteter. Det kan være til den årlige oprydning og klargøring af kredshuset og grunden, når der skal sælges lodsedler, juletræer eller det kan være opgaver af forskellig art i forbindelse med det vores årlige julemarked. Ved forældremødet på holdene vil vi fortælle mere omkring hvilke opgaver der ligger samt hvornår det er vi har brug for hjælp.

Hvis jeg gerne vil vide mere?

Klik her for at se en lang række praktiske informationer. (link til ’Praktisk info’)

Har du spørgsmål, er du altid mere end velkommen til at kontakte os, hvis du har flere spørgsmål.

Her kan du læse om:

- Hvad er FDF?
- Hvem kan blive FDFer?
- Hvor mødes FDFerne?
- Hvornår mødes FDFerne?
- Hvordan bliver jeg FDFer?
- Hvad koster det at være FDFer?
- Hvilket udstyr har jeg brug for?
- Hvem er lederne?
- Hvem har ansvaret?
- Hvis jeg gerne vil vide mere