1965
I sommeren tager daværende kredsfører Erik Overgård, Høgild FDF, initiativ til oprettelse af FDF kredsen i Lind.
3. september oprettes Lind FDF.

1966
Ved Nytårsmønstringen den 9. januar på Lind skole er der 53 drenge og ledere.

Carl Arndt skænker Kredsen en grund på 10.030 kvm. på Taulund Bakke bag Helms.
Poge tager på sommerlejr ved Arnborg, Piltene tager til Binderup og Væbnerlejren foregår ved Hald Sø.

1967
Ved Nytårsmønstringen den 8. januar er der nu 62 drenge og ledere.
Kredsen afholder byfest i tømmerhandler Laust Kristensens nye lagerhal, Svinget i Lind. Overskud på kr. 8.150.
3. september bliver FPF i Lind en selvstændig kreds. Tidligere var den sammen med Høgild & Kollund FPF.
11 medlemmer tager på Landslejr, ”Julsølejren”

1968
Nytårsmønstringen med 45 medlemmer i FPF og 58 medlemmer i FDF.
I løbet af året undersøges muligheden for at rejse et Kredshus og hvad det vil koste.

1969
Hovedbestyrelsen giver grønt lys for sammenlægning af Lind FDF og FPF til en fælles kreds. Forsøgskredsen får fælles bestyrelse.
Tegning til nyt kredshus fremlægges, det skal ligge på Grunden.

1970
Der søges om at få lov til at benytte Rind tekniske administrationsbygning (den gamle Toftegård) I efteråret bevilges dette af Herning Kommune.
Kredshusbyggeriet droppes.
Høgild FDF, Høgild-Kollund FPF og Lind FDF/FPF sammenlægges til en kreds, Lind FDF/FPF.
Pigevæbnerne tager på Landslejr på Vork.
Kredsen fejrer 5 års jubilæum på Lind Skole i oktober for børn og forældre.
På den særlige kredshuskonto står der nu kr. 14.914.

1971
Ved nytårsmønstringen er der 74 medlemmer af FPF og 62 medlemmer af FDF.
I september afholdes 3 dages tombola på Torvet i Herning, overskud på kr. 6.860.

1972
Nytårsmønstringen viser 117 medlemmer i FDF/FPF. Lederstaben er på 21.
Medlemsbidraget for 1972 er kr. 36,00.
16 medlemmer deltager på FDF´s 9. Landslejr.

1973
Nytårsmønstringen viser 114 medlemmer. På kredshuskontoen står nu kr. 37.962.
På FDF´s landsmøde besluttes det at slå FDF og FPF sammen til et landsforbund.

1974
Nu er der 128 medlemmer i kredsen, heraf 22 ledere.

1975
I alt 163 medlemmer, 90 piger og 73 drenge.
Kredsen afholder 10 års jubilæumsuge med bl.a. mønstring, fest på skolen, Bording FDF/FPF tambourkorps vandrer rundt i gaderne og bilorienteringsløb.
Kredsen afholder 2 sommerlejre med over 100 deltagere.

1976
Ved nytårsmønstringen den 11. januar overrækker Danmarkssamfundet kredsen en Fane. Der er 93 piger og 89 drenge i Kredsen. Kredsen søger kommunen om overtagelse af en Grund på Indertoften. Kommunen bevilger i april en grund på 1784 kvm. Et byggeudvalg nedsættes og ved en husstandsindsamling kommer der ca. kr. 40.000 i kassen. I juni holdes det sidste møde i det gamle kredshus. 21. august starter byggeriet af det nye kredshus og 22. oktober er der rejsegilde. Kredsens mødeaftener i efteråret holdes på Lind skole eller Grunden på Taulundvej.
63 væbnere og ledere deltager i FDF/FPF´s Landslejr, I alt er over 140 deltagere på 2 store sommerlejre.

1977
Kredshus byggeriet fortsætter med masser af frivillig arbejdskraft. Der er indvielse over 3 dage den 4. – 6. marts. Æ bindstouw oprettes.
Der er nu 161 medlemmer.
Sommerlejr ved Hemmet.

1978
5. januar starter Knud Erik Torp Tambourkorpset med 34 unge til den første øveaften. Til Sankt Hans er Tambourkorpset på gaden for at spille. Den første Knudmosemarch afholdes og den første Knudmosetidende udkommer.
Der er nu 224 medlemmer
Kredssommerlejr på ”Venøborg”, Venø.

1979
Medlemskontingentet stiger til kr. 60 pr. halvår.
Der er nu 245 medlemmer
Væbnerlejr med Vejle 1. kreds i ”Lynggården” ved Frederikshavn.

1980
Der er nu 210 medlemmer
Væbnerlejr i ”Katthuset” ved Horsens.

1981
Knudmosemarchen ændre navn til Knudmosekondi og cykelture kommer på programmet.
På Landslejren indvier kredsen 10 nye 6 personers patruljetelte med fast bund.
Der er 185 medlemmer i kredsen.
Væbnere, seniorer og ledere deltager i Landslejren, ”Julsølejren 81 ….. det er der mening i” De bor i byen: ”Børn med reb og rafter”.

1982
I vinterferien overnatter seniorer og ledere i Iglo på Grunden.
Der er nu 203 medlemmer.
Tumlinge på sommerlejr i hytte ved Hinnerup.
Piltene på sommerlejr ved Søndbjerg Strand på Thyholm.
Væbnerelever og 1. væbner drager til en hytte ved Kerteminde fjord.
2. væbner tager på cykeltur til Tyskland.

1983
Der nu 187 medlemmer af kredsen. I juli måned har TBK venskabsbesøg af Nore-Neset skolekorps fra Norge.
Tumlinge tager på sommerlejr i ”Kildegården” ved Bøvling.
Pilte tager til ”Knøsen” i Sydthy ved Skibsted Fjord.
Væbnerelever og 1. væbner tager teltlejr på Sletten.
2. væbner cykler til et sommerhus på Sjællands Odde.

1984
I oktober er Tambourkorpset på genvisit hos Nore-Neset skolekorps i Norge.
Der er nu 230 medlemmer af kredsen.
Tumlinge er i hytte ved Billund.
Piltene holder sommerlejr ved Søndbjerg Strand.
Væbnerelever bor i telt på Sletten.
1. og 2. væbnere tager på ”Tour de Hærvejen” på gåben. Start ved Randbøl.
Tambourkorpset er til Landsmusikstævne i Esbjerg

1985
Kredsen afholder 20 års jubilæum med stor kagemand på Grunden.
Der er nu 212 medlemmer af kredsen.
Tumlinge til en hytte i Viskum skov ved Viborg.
Piltene drager nordenfjords til en hytte ved Brønderslev.
Væbnerelever er på teltlejr på Sletten.
1. væbner er på togt sejlskibet ”Jens Krogh” fra Ålborg.
2. væbner og seniorer på kanotur på Gudenåen.

1986
Der er nu 202 medlemmer.
Tumlinge og pilte sommerlejr i ”Gjeller Odde lejren” ved Lemvig.
Ca. 50 væbnere, seniorer og ledere deltager på Landslejren ”Julsø 86” med venskabskredsen K25 fra Brønshøj. Overnatning skete i et stort fælles hængekøjetelt.

1987
I august afholdes Familieweekend på Sletten med ca. 110 deltagere.
I november stiftes Lind FDF/FPF Forældre- og støtteforeningen.
Der er nu 199 medlemmer.
Tumlinge sommerlejr i ”Skovhuset” ved Galten.
Piltesommerlejr i ”Skovbyhytten” ved Egeris.
Væbnerelever/ 1. væbner på telttur på Sletten.
2. væbner og senior tager på kanotur på Bolmen i Sverige.

1988
Tambourkorpset har 10 års jubilæum og det fejres med koncert i Lind kirkecenter.
Knud Erik Torp holder som TBK leder og Frank Nørgaard overtager dirigentstokken.
Familieweekend i august på Sletten. Ny forbundsskjorte vedtages på Landsmødet til afløsning af den blå sweatshirt.
Der er nu 186 medlemmer.
Puslinge og tumlinge tager til ”Firbjergsande” på Venø på Distriktssommerlejr.
Piltene er på sommerlejr i ”Hytten” ved Mejrup.
Væbnerelever holder teltsommerlejr på Sletten.
1. & 2. væbnere: Vandretur til Tyskland (Tour de Hærvejen).

1989
Kredsen indkøber 6 kuppel letvægtstelte.
Familieweekend i august på Sletten. De første nye blå forbundsskjorter sælges.
Forældre- og støtteforeningen afholder i september børnedyrskue ved Kredshuset.
Der er nu 190 medlemmer.
Piltesommerlejr i ”Kildehuset” ved Tommerup på Fyn.
Væbnerelever er på telttur i ”eneboerens hule” på Sletten.
1. væbnere vandre til Tyskland.
2. væbner/senior/leder kanotur til Bolmen, Sverige.
Tambourkorps på Musikstævne i Holstebro.

1990
”Onkel Poul´s hytte” på Grunden bygges. Carl Arndt forærer kredsen yderligere ca. 16.000 kvm. jord ved Grunden.
31. august til 2. september afholdes 25 års jubilæumsweekend ved Kredshuset.
Lørdag aften er der fest i Lind skoles aula med helstegt pattegris på menuen og underholdning af nogle af kredsens ledere på scenen.
En flok ledere fra Lind tager til Gallakoncert i København i november.
Der er nu 197 medlemmer.
Kontingentet er på 200,- kr. for et år.
Kredssommerlejr, ”Firbjergsande” på Venø.
Senior/ledertur til Fjeldtræf 90 på Hardangerviddaen i Norge.
Tambourkorpset tager til South Shields, England.

1991
Ved nytårsmønstringen er der 233 medlemmer, 134 piger og 99 drenge.
Landslejr på Sletten med deltagelse af 100 medlemmer fra Lind og 40 fra vores engelske venskabstambourkorps i South Shields. Besøget fortsætter en uge i Lind efter landslejren.
Familieweekend i august på Sletten.
Seniorer og ledere bygger Shelteren på Grunden i efteråret.
Puslinge/tumlinge/pilte sommerlejr, ”Firbjergsande” på Venø sammen med Arnborg, Brande, Isenvad, Herning 2 & 3. Tema: Stenalder.
Landslejr på Sletten for væbner, senior, ledere og tambourkorps.
100 deltagere fra Lind, 40 fra South Shields, England og 40 fra venskabskredsen i Ansager på en stor lejrplads.

1992
Mønstringslejr ved Kredshuset i august.
Lederne tager til Jubilæumskoncert i Ålborg.
Der er nu 222 medlemmer.
Puslinge/tumlinge/pilte sommerlejr i ”Cimbrerborg” i Ertebølle. Tema: Kina.
Væbnerelever og 1. væbner på teltlejr på Sletten.
2. væbner vandre til Tyskland.

1993
Tambourkorpset fejrer 15 års jubilæum med stor koncert i Lind skoles aula.
Messinginstrumenter introduceres i korpset.
Kredsweekend i september på Limbjergård.
Avisindsamlingen stopper pga. kommunalt tilskud.
Der er nu 201 medlemmer.
Piltene tager på Piltelandsstævne på Sletten sammen med ca. 7000 andre fra hele landet. En stor eventyr lejr.
Væbnerelever er på teltlejr på Sletten, ”Prærien”
1. & 2. væbnere er på vandretur til Tyskland.
Seniorvæbner og seniorer cykler til Tyskland.
Tambourkorpset tager til South Shields, England.

1994
Legestuen starter op med 16 mødre med børn i Kredshuset. På landsmødet ændres forbundets navn til Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige- forbund, forkortet FDF. Et nyt skjold vedtages ligeledes. Det er en moderniseret udgave af FDF skjoldet.
Ved årets udgang er der 170 medlemmer i Kredsen.
Kredssommerlejr ”Middelgrunden” ved Strib på Fyn Tema: Robin Hood.
Tambourkorpset på lejr med englænderne og derefter en uges ophold i Lind

1995
Tambourkorpset vinder alle 3 kategorier ved Landstatoostævnet i Bording.
I februar afholdes FDF´s Gallakoncert i Herning Kongrescenter med deltagelse af
11 medlemmer fra Lind. 2. væbnere og deres ledere laver gyngestativ og vippe på Grunden.
30 års jubilæumslejr ved Kredshuset med tilberedning af helstegt pattegris i løbet af dagen.
Der er nu 165 medlemmer af kredsen.
Kontingentet stiger til 250,- kr. pr år.
Puslinge/Tumlinge/pilte sommerlejr i ”Skovbyhytten” ved Egeris
1. væbner tager til ”Knasten” ved Finderup
2. væbner tager på Kanotur ved Gustavsfors, Sverige

1996
Der er nu 173 medlemmer.
Puslinge/tumlinge/pilte sommerlejr i ”Pløk” i Marbæk Plantage ved Esbjerg sammen med Arnborg.
Landslejr for væbnere og seniorer på Sletten. Det nye sekskantede samlingstelt bruges for første gang

1997
I januar afholdes kredsfest i Lind skoles aula med deltagelse af 150 gæster.
Der er nu 162 medlemmer.
Kredssommerlejr i ”Kærnehuset” ved Bækmarksbro Tema: Indianer.
Væbnerne går eller cykler til lejren med overnatning i jagthytte i Nees.

1998
Kredsfest i aulaen sidst i januar. TBK gav en koncert på scenen i anledning af deres 20 års jubilæum. Tamburkorpset afholder tamburkorpsstævne i Lind.
Medlemstallet pr. 1. januar placerer FDF Lind som den 10. største kreds i Danmark. Der er 185 medlemmer i kredsen.
Der laves toilet i ”Onkel Poul´s hytte” og tilhørende siveanlæg og indhegning til brænde.
Tumlinge er på Venø, ”Firbjergsande” med Herning 3 og Arnborg.
Piltene tager på Piltelandsdelslejr på Sletten Tema: Brødrene Løvehjerte
Væbnerelever holder sommerlejr i Eneboerens hule på Sletten
Væbnerne tager på Kanotur på Bolmen i Sverige.
Tambourkorpset tager for 3. gang til South Shields, England.

1999
Kredsen søger om penge hos fonde m.fl. til nye patruljetelte. Der kommer penge fra flere sider bl.a. menighedsrådet, Herning Y Mens Club, Lysgård Fonden og Carlsbergs Mindelegat. Der kommer penge til indkøb af 5 nye patruljetelte.
Kredshuset males udvendig, og væbner og seniorer maler ”Onkel Poul´s Hytte.
Der er nu 171 medlemmer af kredsen.
Kontingentet er nu 300,- kr. pr. år.
Kredssommerlejr i ”Lynet” ved Hinnerup, Tema: Lucky Luke.
Tambourkorpset får visit fra England og tager en uge til Langeland.

2000
Kredsweekend på Sletten i august. Der plantes nye juletræer, nordmannsgraner, på Grunden. Der laves strøm i ”Onkel Poul´s hytte”.
Der er nu 157 medlemmer af kredsen.
Kredssommerlejr ”Sandbjerg”, Sondrup ved Horsens. Tema: Vikingelejr.
Tambourkorpset tager ned gennem Europa til Italien i en uge.
2001
Kredsen får lavet 2 nye kærre til Landslejren. Helms TMT Centret køber et stykke af Grunden. Samtidig laves ny indkørsel og parkeringsplads. Kredshuset udlejes til Fritidscentret Højgård i eftermiddagstimerne.
Der er nu 151 medlemmer af kredsen.
Tumlinge og pilte sommerlejr ”Lyngtoppen”, Søndbjerg Strand, Thyholm. Tema: Robin Hood
Væbnere og seniorer på Landslejr på Sletten.

2002
Grundlovsdag er lederne til jubilæumslederdag i København med Gudstjeneste i domkirken og fri adgang til Tivoli og revy i Glassalen.
Jubilæumslejr i august ved Kredshuset i anledning af FDF´s 100 års fødselsdag.
Teltlejr for hele Kredsen med fælles spisning med forældre lørdag aften.
Søndag den 27. oktober er der familiegudstjenste i Lind Kirkecenter og derefter kirkekaffe i Kredshuset med fødselsdagskage. Pilte og ledere har lavet en stor FDF mand af mælkekartoner til at byde velkommen.
Der er nu 121 medlemmer af kredsen.
Kredssommerlejr på ”Middelgrunden” ved Strib på Fyn. Tema: Jorden rundt på 125 timer

2003
Tambourkorpset holder 25 års jubilæum den 5. januar med festaften i Lind skoles aula. Kredsen køber 5 nye letvægts tunneltelte.
Kredsweekend på ”Farmen” ved Rødkærsbro i september.
FDF Lind optages i FDF Samvirket i Herning.
Knudmosetidende bliver til FDF avisen og udgivelsestidspunktet flyttes fra maj til november, i anledning af julestuen.
Der er nu 127 medlemmer af kredsen.
Tumlinge og pilte på sommerlejr i ”Pløk” i Marbæk Plantage ved Esbjerg. Tema: Vikingelejr.
Væbnere og seniorer tager på kanotur i Sverige, ved Gustavfors.

2004
Søndag den 1. februar tages det første spadestik til en tilbygning til Kredshuset.
Tilbygningen skal indeholde et nyt køkken og overdækket terrasse.
Tirsdag den 1. juni indvies det nye køkken og Knudmosemarch afholdes.
Ledere og bestyrelse er nu kontingentfrie og kontingentet er nu 350,- kr. om året.
Kredshuset males desuden indvendig og værkstedet ny indrettes.
Hele FDF Avisen trykkes nu i farver.
Der er nu 122 medlemmer af kredsen.
Kredssommerlejr i ”Dejbjerggård” ved Skjern, Tema: Jernalder.

2005
I maj tager kredsen på Familieweekend i ”Det ny Sletten”.
Kredsen fylder 40 år i september.
Der indføres igen kontingent for ledere og bestyrelse på 75,- kr. pga. tilskudsregler.
Der er nu 111 medlemmer af kredsen.
Kredssommerlejr i ”Fønsborg” ved Årup på Fyn.
Seniorcity lejr på Sletten for seniorer.

2006
Der er nu 109 medlemmer af kredsen.
Væbnere og opefter på landslejr på Sletten.
Sommerlejr for Tumlinge og pilte i ”Firbjergsande” på Venø, sammen med Arnborg og Herning 2.

2007
Familieweekend på Venø, Firbjergsande, i april.
Der er nu 107 medlemmer af kredsen.
Kredssommerlejr for alle i ”Lyngtoppen” på Thyholm. Tema: Robin Hood.

2008
Kredsweekend i ”Laden” på Sletten.
Der er nu 108 medlemmer af kredsen.
Kredssommerlejr for alle i ”Søholt” ved Børkop, Tema: Robinson Crusoe.

2009
Kredsen bygger en stor bålhytte på "Grunden", med hems til overnatning og der kan hænges hængekøjer op.
Der er indvielse og kredsweekend den 12. - 14. juni.
Der er nu 101 medlemmer af kredsen.
Kredssommerlejr for alle i ”Firbjergsande” på Venø, Tema: Sørøver

2010
Der bygges nye gynger på Grunden.
Der opsættes mobilmast som Flagstang ved Kredshuset, det giver en indtægt på 26.000 om året.
Der er pr. 31/12 133 medlemmer.
Væbnere og seniorer tager på kanotur i Sverige ved Gustavfors.
Tumlinge og pilte tager på sommerlejr I ”Lyngtoppen” på Thyholm.

2011
Der lægges nyt tag på ”Onkel Pouls Hytte”.
Der er pr. 31/12 141 medlemmer.
Kontingentet stiger til 400,- kr. pr. år.
2. pilte, væbnere og seniorer tager på Landslejr..
Tumlinge og 1. pilte på sommerlejr i ”Firbjergsande” på Venø.
Væbnere og opefter tager på landslejr.

2012
Der afholdes Familieweekend på ”Det ny Sletten” .
Der er pr. 31/12 125 medlemmer.
Kontingentet stiger til 600,- kr. pr. år.
Kredssommerlejr for alle på ”Det ny Sletten”

2013
Alle låse udskiftes på Grunden og i yderdørene i Kredshuset.
Tambourkorpset lukkes helt ned, da der ikke er flere medlemmer.
Kredsbutikken lukkes ned, medlemmerne bestiller fremover direkte hos 55 nord.
Den første snakke om et nyt kredshus på Grunden tages.
Der er pr. 31/12 140 medlemmer
Kredssommerlejr i ”Remmerstrandlejren” nord for Struer, tema: Robin Hood lejr

2014
De første tegninger til et nyt Kredshus vises frem.
Der er pr. 31/12 153 medlemmer.
Kontingentet stiger til 700,- kr. om året.
2. pilte, væbnere, seniorer og ledere tager på vandreture i Schweiz sammen med landsdel 3 og Viborg netværk.
Der laves sommerlejr for alle i Kristi Himmelfarts ferien, på ”Det ny Sletten”

2015
Der afholdes familie lejr på ”Det ny Sletten”.
Kredsen fejrer 50 års jubilæum, med weekendtur ved kredshuset, med løb, stort kagebord og helstegt pattegris.
Der er pr. 31/12 133 medlemmer.
De resterende instrumenter fra TBK sælges til Bording tamburkorps.
Kredssommerlejr for alle i ”Firbjergsande” på Venø, tema: Verden Rundt

2016
Der indkøbes 3 nye telte til landslejren, 8-10 personers Robens Tippi lignende telte.
Sommerlejr i Kristi himmelfarts ferien På Vork ved Vejle.
Landslejr for 2. pilte og opefter på Sletten med 48 deltagere.
I 2016 opgøres medlemstallet på en ny måde, nu er det det totale antal hen over året som opgøres, i alt 175 medlemmer.

2017
Der afholdes familielejr på Sletten i april måned
Kredssommerlejr på Remmer strand lejren nord for Struer, med Harry potter tema.
Der indkøbes 4 nye telte af mærket Robens Fairbank.
Projekt nyt kredshus indstilles pga. ressourcer og et gammelt dokument om ejerforhold af grunden hvor kredshuset er bygget.
FDF Avisen ophører i sin nuværende form og i stedet udgives en folder med invitation til julemarked og juletræssalg + lidt reklamer.
I alt 111 medlemmer henover året. (Sandsynligvis flere pga. fejl i indberetning).

2018
Der indkøbes endnu et Robens tipi telt
Der afholdes sommer lejr ved Høgild hytten for hele kredsen, med afbrændingsforbud, så ingen rigtig bål på en hel sommerlejr.
For første gang afholdes der julemarked sammen Haveoasen i stedet for sammen med plejecentret.
Der startes igen op med bankospil.
I alt 144 medlemmer henover året.

2019
”Flagstangen” ved kredshuset sløjfes som telemast og en god indtægt forsvinder
Der indkøbes 2 store Asivik overdækninger til Kredsen.
Der afholdes sommerlejr for 2. tumling og 1. pilte.
For 2. pilte og opefter er der udenlandstur til Østrig med landsdel 3, der deltager 65 fra Lind.