Vil du være en del af et stærkt fællesskab

Kernen i FDF er fællesskabet. Det at lege, grine og tale sammen og at blive mødt med respekt – uanset baggrund, alder og evner. FDF er et hellested, hvor du kan være den, du er, og i FDF får du venner for livet.

I FDF er det voksne, der sætter rammerne for fællesskabet, så det bliver et frirum for alle børn og unge. I FDF er det ikke så vigtigt, hvad vi laver, men hvordan vi er sammen.

Når vi er til FDF, er vi inddelt i ’klasser’ afhængig af alder: Vi mødes fast hver uge enten i Kredshuset eller på Grunden. Find din klasse i oversigten og klik ind på klassen i menuen til venstre. Her vil du kunne finde langt flere informationer omkring hvad det er, der gør det fedt at være en del af FDF Lind.

Mødetider (2024/2025)

FDF Familie (3-6 årige + familie)
kl. 09.30 - 11.30 (Datoer udmeldes)

Tumlinge (1.-2. klasse)
Torsdag kl. 17.00 - 18.30

Pilte (3.-4. klasse)
Mandag kl. 17.45 - 19.15

Væbnere (5.-6. klasse)
Onsdag kl. 17.30 - 19.30

Seniorvæbnere & Seniorer (7. klasse+)
Torsdag kl. 18.00 - 20.00

Tilmelding og betaling

Tilmelding, udmelding og adresseændringer sker via FDFs medlemsservice.

Til siden om medlemsservice