Sæsonstart

August - for alle nuværende og nye medlemmer

Hvert år i august afholder vi i FDF Lind et fællesarrangement for alle nuværende og nye medlemmer af kredsen.

Arrangementet er en god mulighed for at se hver FDF er, hvis man gerne vil vide mere og eventuelt blive medlem af kredsen.

Det giver også aldersgrupperne og forældrene mulighed for at møde hinanden på tværs af grupperne.

Fælles lodseddelsalg

September - for hele kredsen

Hvert år sælges der FDF-lodsedler i hele landet, og i FDF Lind gør vi det på en fælles salgsdag. Alle klasse mødes og går rundt i små grupper i byen for at sælge lodsedler. Forældre og pårørende er også inviteret til at komme og give en hånd med.

Overskuddet fra salget går til kredsen og vores aktiviteter.

FDF Seniorfestival

Hvert andet år medio september - for seniorvæbnere og seniorer

Seniorfestival er en (alkoholfri) musikfestival for unge i FDF, som afholdes på Kongeådalens Efterskole i en hel weekend hvert andet år.

Arrangementet afholdes i trygge rammer sammen med omkring 1400 andre unge FDFere.

Se mere om Seniorfestival her.

JMV og Efterårshike

JMV og Efterårshike er en hike med konkurrencer for unge og voksne i Landsdel 3.

Gennem en weekend skal patruljer på 4-7 deltagere konkurrere om at løse en lang række forskellige opgaver.

Se mere om JMV og Efterårshike her.

BØF - Børnefestival

Oktober - for puslinge og tumlinge

Hvert år sidst i oktober sender vi vores tumlinge (med ledere) til Hardsyssel Efterskole for at deltage i Børnefestival, hvor der komme flere fra samme aldersgruppe fra resten af Landsdel 3. Det er en hel lørdag fyldt med sjove og spændende aktiviteter.

Herefter overnatter tumlingene i Kredshuset.

Bål & Ballade

Oktober - for pilte

Sideløbende med BØF, bare en hel weekend, inviterer Hardsyssel Efterskole til Bål & Ballade, som er en weekendlejr for alle pilte i Landsdel 3. Weekenden er selvsagt fyldt med en masse bål og ballade, med hygge og sjove aktiviteter. Vi overnatter i telt.

BUSK-gudstjeneste

Oktober - for hele kredsen

Søndag i samme weekend som BØF og Bål & Ballade afholdes der BUSK, som både tumling og pilte også deltager i.

BUSK (Børne, Unge, Sogn og Kirke) afholdes ligeledes i hele landet. For vores vedkommende er det i Lind Sognehus med efterfølgende mad.
I FDF Lind bidrager vi til gudstjenesten med forskellige ting hver gang, og vi stiller også med fanen.

Væbnermesterskabet

Februar, marts, april og maj - for væbnere, seniorvæbnere og seniorer

Væbnermesterskabet er en konkurrence i to dele. Den ene del foregår på nettet og hjemme fra kredsens computer. Den anden del foregår i København og er en lejr med opgaver, poster og meget andet. Begge dele løses i små grupper, som vi kalder patruljer.

Netdelen
Konkurrencen starter allerede i løbet af foråret, hvor patruljen kan besvare opgaver på nettet. Patruljen får et log-in til hjemmesiden, og kan løse de opgaver, som bliver lagt ud på siden. Opgaverne åbner og lukker på forskellige tidspunkter, men patruljen kan følge med på siden og se, hvilke opgaver som kommer og hvilke opgaver, som snart lukker. Opgaverne besvares enten med tekst, et foto eller en videooptagelse. Når opgaven bliver rettet, får patruljen point for besvarelsen.

I løbet af foråret er der to dage, hvor der kommer flere opgaver end normalt. Disse dage kalder vi Hotspots. Her løser patruljerne opgaver på samme tid med alle andre patruljer i landet.

Finalen
Finalen foregår fra onsdag til søndag i Kr. Himmelfartsferien. Her mødes alle patruljer: både dem, som har kæmpet undervejs på Netdelen men også dem, som først starter deres VM op her, for det er nemlig ikke et krav, at patruljen har deltaget på Netdelen. Torsdag, fredag og lørdag løser patruljerne udfordrende og sjove poster og løser mysterier og opgaver. Posterne er spredt ud over hele københavnsområdet, og patruljerne kommer rundt ved hjælp af bus, s-tog og metro, som alle får udleveret billet til. Hver dag får patruljen et kort med nogle poster, som de må løse. Ud over posterne får patruljerne også hver dag udleveret et ark med opgaver, som de kan løse mens de kører i tog eller holder pause.

Fastelavn

Slut februar/start marts - for hele kredsen

I samarbejde med kirken har vi et fastelavnsarrangement for hele kredsen, hvor også resten af byen er inviteret. Aftenen består af en gudstjeneste, tøndeslagning, lidt mad og evt. lidt konkurrencer.

Der bliver uddelt præmier til de bedst udklædte og kattekonger og -dronninger.

Sogneindsamling

Marts - for hele kredsen

Hvert år den 2. søndag i marts er der sogneindsamling over hele landet. Vi vil gerne være med til at støtte op om Folkekirkens Nødhjælps arbejde, og hjælper derfor med indsamlingen i vores lokale sogn.

Det er hyggeligt at gå en tur sammen med mor, far eller dine FDF-venner og samtidigt kunne samle penge ind til et godt formål.

Blå Dag

Juni - for hele kredsen

Blå Dag afholdes hvert år skiftevis i Jyllands Park Zoo og Ree Park. Entréen er gratis for alle i blå FDF-skjorter, og udover de sædvanlige oplevelser i en dyrepark, stiller landsdelene også med en række sjove FDF-aktiviteter.

Sommerlejr

I FDF Lind har vi en tradition for at tage på sommerlejr hver eneste sommer. Vi har tidligere blandt andet brugt Remmerstrandlejren, Vork, Det Ny Sletten, Vigsø mm. - også gentagende gange.

Vi stræber efter at give både børn og unge de fedeste oplevelser, om det så er i ind- eller udlandet.

Landslejr

I juli hvert 5. år - for pilte, væbnere, seniorvæbnere og seniorer

Landslejren er en kæmpe sommerlejr hvor mere end 10.000 FDFere fra hele landet mødes hvert 5. år på FDFs Friluftcenter Sletten, der ligger mellem Silkeborg og Ry ved foden af Himmelbjerget.

Landslejren er et sus af fælleskab, friluftsliv, fantasi og leg i 9 dage.

Næste landslejr er i 2021.

Udlandstur

Der findes ikke et fast interval for hvornår vi tager til udlandet. Vi gør det når vi har lyst, og når det passer ind.

De seneste udlandsture er:

  • 2010: Kanotur i Sverige
  • 2014: Kandersteg i Schweiz sammen med ca. 300 andre FDFere
  • 2019: Tiroler Pfadfinderzentrum i Østrig med ca. 300 andre FDFere