FDF på en ny måde

Da Danmark blev lukket ned, blev der også lukket ned for aktiviteter i FDF, hvor man er fysisk til stede. De fysiske mødeaktiviteter i FDF Lind blev sat på pause. Det være sig lejre, ugentlige mødeaftener og fysiske leder- og bestyrelsesmøder.

De ugentlige mødeaftener blev erstattet af muligheden for at tage et mærke med navnet ”Sammen – hver for sig”. Da vi her i kredsen havde designet vores mærke, lagde vi den op til inspiration og info i en ledergruppe, som dækker nationalt – hele forbundet. Udfaldet heraf var, at mere end 180 kredse ville være med på initiativet om mærket, og det gav i alt omkring 10000 bestillinger.

Alle medlemmer i FDF Lind blev tilbudt muligheden for at tage mærket, og for at få mærket, skulle man løse en række opgaver, som flere af lederne har præsenteret i videoer på Facebook.

- Det var vigtigt for os at holde kontakten til børnene og vise dem nærhed i denne tid. De skal vide, at deres ledere savner dem og glæder sig til, de kommer tilbage, fortæller Bitten, leder og bestyrelsesformand om tankerne bag (citat fra FDF.dk).

Udover mærket, har lederne for væbnere, seniorvæbnere og seniorer afholdt en fælles ’Væbnerfight’ hver torsdag i perioden.

Nu skal vi i gang igen

Ingen har kunnet forestille sig hvor længe de ugentlige mødeaftener skulle være lukket ned. Bestyrelsen og kredslederne i FDF Lind har fulgt udmeldingerne fra både landsforbundet og myndighederne nøje, for at forberede kredsen så vidt muligt på at kunne genåbne kredsen for de ugentlige mødeaktiviteter i fællesskab med børnene og de unge.

Fra mandag d. 8. juni i uge 24 kan både børn, unge og ledere igen komme til FDF, og vi er så heldige, at vi generelt lige kan nå tre mødeaftener inden det er tid til sommerpausen.

Med genåbningen af de fælles aktiviteter følger der nogle retningslinjer, som skal sikre de trygge rammer i kredsen i forbindelse med Covid-19. Retningslinjerne er vedhæftet denne artikel, og den beskriver de retningslinjer som både børn, unge og ledere skal følge til FDF i den kommende tid.

Kommende arrangementer

I uge 28 vil der for væbnere, seniorvæbnere og seniorer være sommerlejr på FDFs Sletten ved Ry. Selvom de sundhedsmæssige rammer er ændret, kan lejren sagtens afholdes forsvarligt, og lederne glæder sig rigtig meget til, at de sammen med børnene og de unge skal på en velfortjent og ventet sommerlejr.

Den 21.-23. august er der for hele kredsen mønstringsweekend, som vi for første gang i mange år prøvede i forbindelse med denne sæson – med stor succes.
Én af dagene i denne weekend vil de nye, kommende 2. Tumlinge og Familie FDF også blive indbudt, og vil for mange være startskuddet til en oplevelsesrig og spændende tid i FDF Lind.

Den 26.-27. september har kredsen sørger for at tilmelde hele 83 børn, unge og ledere til en spændende og eventyrlig lejr i Tivoli Friheden. Lejren er et tværkorpsligt arrangement imellem FDF og flere af de andre uniformerede korps i Danmark, som bliver afholdt hvert andet år. Temaet dette år er ’På eventyr i galaksen’.

COVID-19 Retningslinjer

Læs om vores retningslinjer

Kommende arrangementer

Uge 28
Sommerlejr på Sletten

21.-23. august
Mønstringsweekend

26.-27. september
Tivoli Friheden

Læs nærmere om arrangementerne i teksten her på siden.